Regulamin sklepu

Regulamin (obowiązujący od 25.12.2014 ze zmianą kosztów spedycji 10-03-2022r.)

Informacje o sprzedającym

Sklep internetowy pod adresem Centrumelektryki.pl jest prowadzony przez

ELMAX SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2D, 20-301 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591693.

Postanowienia ogólne

1. W celu dokonania zakupów w sklepie, Klient może dokonać rejestracji lub złożyć zamówienie bez zakładania konta, podając jedynie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Zamówienia produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia. Poprawne wypełnienie formularza rejestrowego powoduje uaktywnienie konta użytkownika.

3. Sklep internetowy centrumelektryki.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep internetowy Centrumelektryki.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Zamówienie w sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (Klient).

6. W przypadku pytań prosimy o kontakt - dane w zakładce kontakt.

Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem sprzedaży on-line są produkty oferowane na stronie www.centrumelektryki.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i podane w kwotach brutto oraz netto. Ceny podane na stronie sklepu obowiązują tylko dla transakcji poprzez internet. Ceny nie zawierają cen źródeł światła, kosztów montażu oraz transportu.

3.  Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

4.  Koszty utylizacji opraw oraz źródeł doliczane są do ceny netto produktu. Ich wysokość jest zależna od producenta. Kwota będzie widniała na fakturze jako pozycja KGO, czyli koszt gospodarowania odpadami.

5.  Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

6.  Znajdujące się na stronie internetowej sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta zamówienia (oferty kupna).

Procedura zamawiania. Zawarcie umowy

1.  Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.  Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.  Do zawarcia umowy pomiędzy klientem a sklepem dochodzi w momencie wysłania i potwierdzenia przez Klienta zamówienia.

4.  Postanowienia regulaminu, a także informacje charakteryzujące produkt wskazane w jego karcie na stronie internetowej Sklepu stanowią część umowy sprzedaży.

5.  W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od sklepu, zastrzega on sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień, bądź przedłużenia czasu realizacji po wcześniejszym kontakcie z klientem.

6.  Informacje o brakach, bądź wydłużonym czasie realizacji, będą przekazywane klientowi tak szybko jak to tylko możliwe.

7.  Podczas logowania klient dokładnie podaje adres e-mail oraz telefon kontaktowy, które niezbędne są podczas realizacji zamówienia.

8.  Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem.

9.  Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Płatności

1.  Proponujemy następujące formy płatności:

·     Przelew na konto bankowe
        ELMAX SP. Z O.O. SP.K.
        Nr konta bankowego: BGZ BNP PARIBAS 68 1600 1462 1844 7054 3000 0020
       
(w tytule przelewu należy podać nr zamówienia)

·     Płatność kartą poprzez panel Przelewy24

·     Płatność za pobraniem – wartość zamówienia do 1000 zł

1.  Faktura VAT wysyłana będzie wraz z towarem i umieszczona na zewnątrz paczki w przeźroczystej kopercie.

2.  Koszty transportu dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako pozycja „Usługa transportowa”.

3.  Dla zamówień z wybraną formą płatności „przelew bankowy” wpłata na rachunek PHU EL-MAX powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

4. W przypadku zamówienia i wybrania formy płatności „przelew bankowy” i „karta” czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.

Dostawa

1.  Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy towaru:

Sposób dostawy

Całkowity koszt
ostawy (zawiera VAT)

Przesyłka kurierska paczka (przedpłata)………………...

15.00 zł

Przesyłka kurierska paleta (przedpłata)………………….

160.00 zł

Przesyłka kurierska (płatność przy odbiorze)**…………

25.00 zł

Przesyłka kurierska (zakup powyżej 299 zł brutto)……..

0,00 zł

 

 

Uwaga: przesyłki przekraczające ponadnormatywny wymiar e-paczki /dł. do 1.5 mb, obj. do 0,2m3, waga do 30kg w szczególności listwy kablowe, rury RL oraz nadania paletowe / uzgadniane są indywidualnie z klientem.


** Maksymalna wartość zamówienia przy płatności przy odbiorze to 1000 zł brutto
*** W przypadku odbioru osobistego możliwe formy płatności to przelew oraz Przelewy24

2.  Okres realizacji zamówienia wynosi 7 dni i liczony jest w pełnych dniach roboczych, pomijając soboty, niedziele i święta, które nie są liczone w terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie sprzedającego, okres realizacji wydłuża się od 7 dni do daty podanej przez producenta, o czym Klient jest dodatkowo informowany.

3.  Po dokonaniu odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy produkty nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera (odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie pracownik firmy kurierskiej), oraz skontaktować się ze Sklepem. Protokół taki stanowi jedyną podstawę do uznania reklamacji.

4.  Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

5.  W przypadku odmowy odbioru przesyłki za pobraniem, bez wcześniejszej rezygnacji, koszty dostawy i odesłania ponosi Klient.

6.  Wszystkie przesyłki są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

7.  Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej DB Schenker w godz. 10-16. UWAGA !!! Nie realizujemy wysyłek poza granice Polski.

Odstąpienie od umowy

1.  Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4.  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

5.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwracany przez towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniach bez śladów używania wraz ze wszystkimi dodatkami, które klient otrzymał przy dostawie (kable, zasilacze, instrukcje itp.), w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu należy odesłać na nasz adres.

8.  Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9.  Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (uszkodzenie, zużycie itp.).

10.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Załącznik

 

      Centrumelektryki

ELMAX SP. Z O.O. SP.K.

ul. Wrońska 1A

20-327 Lublin

   

Ja …………..................................................................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy: ……………………………………................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Dokument sprzedaży nr......................., zamówienie nr..............

 

Data zawarcia umowy: …………………..; data odbioru towaru: ………………………….

Dane i nr konta do zwrotu środków:.............................................................................................

......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta ……………………………

Adres konsumenta …………………………………………

Podpis konsumenta ……………………………………….

Data ……………………

 

Rękojmia za wady i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wada prawna polega na tym, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że korzysta z prawa opisanego w ust. 7.

5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.  Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

9.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10.

11. W terminach określonych w ust. 11 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

12. Towary sprzedawane przez sklep są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Warunki takiej gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który jest dostarczany przez sprzedawcę wraz z towarem.

13. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

14. Warunkiem realizacji roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest posiadanie dowodu zakupu.

15. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

16. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym protokołem reklamacji na nasz adres.

Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

17. W przypadku korzystania z gwarancji, koszty opakowania i dostarczenia towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.

18. W przypadku umów zawieranych z klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Postanowienia końcowe

1.  Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji obsługi. Sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania.

2.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu.

3.  Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nie dotyczy to transakcji, które zostały już zrealizowane i są obecnie w trakcie realizacji.

4.  W przypadku nieuznania przez Sklep reklamacji mogą Państwo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. W tym celu należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie (adres: ul. Tomasza Zana 38 C, 20-601 Lublin) odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim). Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.uokik.gov.pl (zakładka Konsumenci – Instytucje konsumenckie – Rozstrzyganie sporów konsumenckich).

5.  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Życzymy udanych zakupów!!!

 

UWAGA

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:

1)   informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;

2) informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2)  swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3)  adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4)   adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5)  łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;

6)  kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7)   sposobie i terminie zapłaty;

8)   sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9)   sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10)  kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17)  minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19)  funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.